İpek U.

3,5 yaşında CP teşhisi alan oğlum için Masal Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi’ne gelmeye başladık. Yaklaşık 3 aydır devam ediyoruz. Mukadder Hn.’ın oğlumla kurduğu iyi iletişim ve uyguladığı profesyonel çalışmalar neticesinde epey yol katettik. Çıkardığı sesler ve kullandığı kelimeler arttı, daha net söylemeye başladı. Düzenli çalışmalarla daha da ilerleyip sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.

Comments are closed.