Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

ÇOCUKLARDA KONUŞMA APRAKSİSİ

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇA), konuşma üretiminde gerekli olan istemli, kompleks motor aktivitelerin planlanma ve programlanmasındaki bozuklukla karakterize bir motor konuşma bozukluğudur. Yani kaslarda fonksiyenel bir bozukluk yoktur fakat konuşma üretimindeki organların koordine hareketlerini uygulayabilme becerisinde bir güçlük yaşanır. Çocukluk Çağı Apraksisi bilişsel/zihinsel bir güçlükten kaynaklı olmadığı gibi bazen ek problemlerle (otizm, genel gelişim geriliği vb…) birlikte de görülebilir.

Çocukluk çağı konuşma apraksisine sahip bir çocuk yaşıtlarına oranla çok daha geç konuşmaya başlayacaktır. Bu nedenle aileler daha çok gecikmiş dil ve konuşma şikayetiyle terapiste başvurmaktadırlar. Konuşmaya başladığı zamandan itibaren de konuşma anlaşılırlığındaki bozukluk dikkat çekecektir.

 • Konuşma sırasındaki arama davranışı
 • Konuşma organlarındaki sessiz motor hareket
 • Taklit etmedeki güçlük
 • Ünlü ses hataları (elma→alma)
 • Ses ve hecelerin tekrarı (merhaba→merhababa)
 • Ses uzatmaları (hamburger→hhhhamburger)
 • İzole olarak sesleri doğru üretebilirken onları daha kompleks konuşma üretimlerine dönüştürmede zorluklar
 • Hataların değişkenliği ve hatalardaki tutarsızlık (elma → /alma/, elma → /alba/, elma→ /eeba/)
 • Konuşma içeriğine uygun olmayan prozodi

Terapi Planı ve Terapi Süreci

Konuşma anlaşılırlığındaki bozukluk ve tutarsız hatalar nedeniyle çoğu zaman fonolojik bozukluk ile karıştırılmaktadır. Alanda çalışan dil ve konuşma terapisti tarafından uygun tanı konulmakta ve çocuğa uygun bireyselleştirilmiş motor planlama temelli müdahale planı yapılabilmektedir. Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisinin müdahalesinde sık tekrar ve süreklilik önemlidir.

Terapinin Önemi;

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisine sahip çocuklar uygun zamanda müdahale almazsa;

 • Düşük konuşma anlaşılırlığı ve yaşıtlarıyla etkileşim kuramama
 • Dil ve konuşma alanlarında yaşıtlarından beklenen becerileri gösterememe / Gecikmiş dil ve konuşma
 • Düşük fonolojik farkındalık ve okul öncesi becerilerde zorluk
 • Akademik becerilerde zorlanma gibi problemler görülebilir.

No comments yet.

Yorum Ekleyiniz

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.