Merkezimize Hoşgeldiniz

Title Separator

Merkezimizde;

Dil, konuşma ve iletişim güçlüğü yaşayan 3-18 yaş arası çocuklar ve gençler ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak terapi yaklaşımlarımızı düzenlemekteyiz.
Dil ve konuşma gelişiminde herhangi bir nedenle gerilik olan çocuklara okul çağı gelmeden müdahale etmenin önemli olduğunun bilincindeyiz.

Mirket Yayınları Türkiye’de sadece dil ve konuşmaya yönelik yayınlara yer veren ilk kuruluştur. Yayınlar 3-7 yaş arası dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara hitap eder. Gelişimsel dil gerilikleri, artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk, konuşma apraksisi, sosyal gelişim becerileri, kekemelik gibi alanlarda yayınlar çıkarmayı hedefler.

Çalışma Alanlarımız

Title Separator
Gecikmiş Dil ve Konuşma

Beyin gelişiminin en hızlı ilerlediği 0-6 yaş grubuna bakıldığında çocuğun tüm gelişim alanlarının birbirini destekler nitelikte ilerlediği görülür.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Dil ve konuşma becerileri gelişirken her konuşma sesinin (harflerin) öğrenildiği belli bir yaş aralığı vardır.

Genetik Nedenlere Bağlı Konuşma Gecikmesi

Genetik farkılıklardan en sık duyulanlar; Down Sendromu, Williams Sendromu.. şeklinde sıralanabilir. Genetik sendromlar dil ve konuşmada bazı güçlüklere neden olabilir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşmanın nörolojik nedenlere bağlı olarak bozulmasıyla ortaya çıkar. Çocukluk çağı konuşma apraksisi, dizartri, serebral palsi (SP)’ye bağlı güçlükler motor konuşma bozuklukları arasındadır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğa Bağlı Dil ve Konuşma Gecikmesi

Yaygın gelişimsel bozukluk; otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu gibi grupları da içine alan şemsiye bir terimdir. Yaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocukların; sosyal, iletişimsel ve dil gelişimiyle ilgili zorlanma gösterdiği bilinmektedir.

Dudak Damak Yarıklıklarına Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri

Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında, dudak ve/veya damak bölgesinin gelişimini tamamlayamaması dil, konuşma ve beslenme güçlüklerine neden olur.

Kullanılan Terapi Teknikleri

Title Separator
 • Uygulamalı Davranış Analizi Yaklaşımı
 • Prompt Tekniği
 • Tedil – Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi
 • SST – Sesletim ve Sesbilgisi Testi
 • Peabody – Alıcı Dil Testi
 • AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • OSB’li Bireylerde Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi

Günaydın Doktor Programı

Ekibimiz

Title Separator
Masal'dan Haberler
Title Separator
10 Mart 2018 - MEF Okulları Ulus Kampüsü

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir ?        |      Uzm DKT Mukadder Düzyol

MEF Okulları Ulu Kampüsü

Saat:11.00

Ulus Mahallesi, Leylak Sokak, 34340 Beşiktaş/İstanbul

28 Şubat 2018 - Happy Nest Kitabevi

Çocuklarda Normal Dil ve Konuşma Gelişimi   |    Uzm DKT Mukadder Düzyol

Happy Nest İstanbul                                                                                                                   Hareket Sitesi, Kültür, Onaran Sok. No:4, 34340 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Telefon : (0212) 257 8787

10 Ekim 2017 - Happy Nest Kitabevi

Çocuklarda Normal Dil ve Konuşma Gelişimi   |    Uzm DKT Mukadder Düzyol

Happy Nest İstanbul                                                                                                                   Hareket Sitesi, Kültür, Onaran Sok. No:4, 34340 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Telefon : (0212) 257 8787

 • 2017  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleriyle Değerlendirme, İstanbul     |    Yrd. Doç. Dr. Alev Girli
 • 2015  8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul
 • 2015  PROMPT Çalıştayı, 1.Seviye, İstanbul  | Karin Brinkmann, Beth Kuegeler Wolters
 • 2014  Dil ve Konuşmanın Nörolojik Temelleri  |   Prof. Dr. Barış Korkmaz
 • 2013  Çocukluk Çağı Apraksisinde Tanı, Değerlendirme ve Terapi  |  Prof. Dr. Rebecca McCauley, University of Ohio
 • 2011  7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli
 • 2011  6. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir
 • 2011  Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi     |    Prof. Dr. Joseph Stemple, University of Kentucky
 • 2010  Dudak Damak Yarıklığı’nda Değerlendirme ve Terapi      |    Prof. Dr. Ann Kummer, University of Cincinnati
 • 2010   7. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı, İstanbul
 • 2010   10. Uluslararası Afazi Kongresi, Antalya
 • 2009  Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi     |      Doç. Dr. Melda Kündük, Lousiana State University
 • 2009  Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Terapi Programı     |    Prof. Dr. Ahmet Konrot, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • 2009  5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası
 • 2008  Kekemelikte Değerlendirme ve Terapi      |    Prof. Dr. Kenneth Louis, West Virginia University
Sizden Gelenler
Title Separator